Domov

Kaj je re:do?

Pogosta vprašanja

re:lavnica

Pogoji in cenik

Spremembe pogodbenih pogojev

Obnovitev računa

Obvestila in informacije

Domov

Kaj je re:do?

Pogosta vprašanja

re:lavnica

Pogoji in cenik

Obnovitev računa

Obvestila in informacije

Potuj po EU brez dodatnih stroškov!

Gostovanje v EU brez dodatnih stroškov

re:do ti zagotavlja brezskrbno uporabo storitev tudi v tujini! Le kako bi sicer lahko objavljal_a utrinke s svojega potovanja, preverjal_a novice doma in ostajal_a v stiku s prijatelji? V državah EU in EEA lahko brezplačno opravljaš klice, pošiljaš SMS/MMS sporočila ter vsak mesec preneseš do 16 GB prenosa podatkov. Preveri, na kaj moraš biti kljub vsemu pozoren_a.

Vzorec uporabe mobilnih storitev v EU/EEA

Na ravni Evropske Unije je bila sprejeta EU regulacija, ki določa uporabo mobilnih storitev v EU gostovanju. Mobilne storitve v EU gostovanju, se po pogojih in cenah, ki jih imaš doma, uporabljajo le za začasna in občasna potovanja.

Vzorec uporabe mobilnih storitev v EU/EEA nam pove koliko časa in v kolikšni meri uporabljaš mobilne storitve v EU gostovanju. Z namenom preprečevanja trajne uporabe mobilnih storitev v EU gostovanju te v primeru, da imaš v 4 mesečnem obdobju pretežno prisotnost in uporabo mobilnih storitev v EU gostovanju, pozovemo k spremembi vzorca uporabe. Poziv za spremembo vzorca uporabe lahko dobiš za posamezno storitev: Klice, upoštevani so tako odhodni kot dohodni klici, prenos podatkov, poslana sporočila SMS in poslana sporočila MMS.

Nato imaš 15 dni po prejemu poziva čas, da spremeniš vzorec uporabe tako da:

si pretežno prisoten_a izven EU gostovanja, torej v Sloveniji ali kateri drugi državi izven EU/EEA ali

imaš pretežno uporabo mobilnih storitev izven EU gostovanja, torej, da pretežno uporabljaš mobilne storitve v Sloveniji ali kateri drugi državi izven EU/EEA .

Če v obdobju 15 dni ne spremeniš vzorca uporabe, se ti začnejo obračunavati pribitki za storitev, za katero si prejel poziv.

Potuješ izven EU ali EEA?

V re:do aplikaciji lahko kupiš mednarodne opcije za brezskrbno brskanje po spletu tudi v tujini.

Minute pogovorov in SMS-e ti podarimo mi.

Kakšna je cena pribitkov?
 • 0,027 EUR na minuto odhodnega klica v Slovenijo oz. znotraj omrežij držav, za katere velja EU regulacija,
 • 0,00244 EUR na minuto dohodnega klica,
 • 0,005 EUR na poslani SMS,
 • 0,00185 EUR na poslani MMS,
 • 1,891 EUR na GB prenosa podatkov.
Vključili so se mi pribitki na storitev, kako jih odpravim?
Edini način za odpravo pribitkov na posamični storitvi je, da spremeniš vzorec uporabe oz. prisotnosti v EU gostovanju tako, da bo v zadnjih štirih mesecih prisotnost ali uporaba storitve v EU gostovanju nižja od prisotnosti oz. uporabe v omrežjih izven EU gostovanj. Takoj, ko se bo vzorec uporabe oz. prisotnosti prevesil v prid omrežij izven EU gostovanj, se naslednji dan pribitki na tej storitvi samodejno izključijo.
Ali se različni pribitki seštevajo?
Na isti mobilni številki se ti lahko pribitki obračunavajo iz različnih pogojev pravične rabe: z naslova odprtega paketa, vzorca uporabe ali odsotnosti trajnih vezi. Vendar se za posamično storitev pribitki ne seštevajo, tudi če je prisotnih več izpolnjenih pogojev za obračunavanje pribitkov. Pribitki se ti obračunajo po enotni vrednosti.
Pribitki so se mi izključili, kdaj se mi lahko ponovno vključijo?
Pribitki na vzorec uporabe se nanašajo na dejansko uporabo in prisotnost v in izven EU gostovanja. Kadarkoli bo tvoja 4-mesečna prisotnost in uporaba v EU gostovanju višja od prisotnosti in uporabe izven EU/EEA omrežij, te lahko pozovemo k spremembi tega vzorca, doletijo pa te lahko tudi pribitki, če v 15-dnevnem vmesnem obdobju ne spremeniš svojega vzorca porabe. Časovnih omejitev pri pozivanju in obračunavanju ni.
Ali mi boste pribitke obračunali, čeprav imam na voljo enote?
Da. Če imaš v 4 mesečnem obdobju pretežno prisotnost in uporabo mobilnih storitev v EU gostovanju, se bodo ob uporabi storitev v EU/EEA obračunale zakupljene enote in pribitek.
Kje najdem več podrobnosti?
Podrobnosti o pogojih in pravični rabi v EU gostovanju najdeš v Posebnih pogojih pod poglavjem VIII: Gostovanje kot v domačem omrežju.
Katere so države EU/EEA?
Države EU so: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Republika Ciper, Republika Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in Švedska. Države EEA so: Vse države EU ter Islandija, Lihtenštajn in Norveška.

Trajne vezi

V nekaterih primerih te bomo prosili za predložitev dokazila o tako imenovanih trajnih vezeh z območjem Republike Slovenije.

Trajno vez z Republiko Slovenijo imajo vsi, ki bivajo ali so na tem območju pogosto in bistveno prisotni na območju zaradi šolanja, trajnega delovnega ali drugega pogodbenega razmerja, ki terja fizično prisotnost, ne glede na državljanstvo.

Kako izkažem trajno vez z območjem Republike Slovenije?

Trajne vezi izkažeš že ob kreiranju re:do računa in sicer tako, da se identificiraš z veljavnim Slovenskim osebnim dokumentom. V kolikor v Sloveniji bivaš, delaš, študiraš, pa nimaš Slovenskega osebnega dokumenta, lahko dokazilo o trajnih vezeh s Slovenijo po registraciji pošlješ na info@redo.si Kot dokazilo lahko posreduješ:

 • Dokazilom o vpisu v redne programe šolskih ali visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji,
 • Dokazilom o trajnih pogodbenih razmerjih v Republiki Sloveniji, ki vključujejo znatno stopnjo fizične prisotnosti v primeru samozaposlenih oseb,
 • Dokazilom o trajnih prejemkih iz javnih sredstev vezanih na prisotnost v Republiki Sloveniji ipd.

Ker želimo preprečiti morebitne zlorabe, te lahko tudi ponovno pozovemo, da dokažeš ali trajna vez še velja.

Kje najdem več podrobnosti?
Podrobnosti o pogojih in pravični rabi v EU gostovanju najdete v Posebnih pogojih pod poglavjem VIII: Gostovanje kot v domačem omrežju.
Kakšni so pribitki za uporabo storitev?

Če trajnih vezi z območjem Republike Slovenije ne izkažeš, bomo za storitve opravljene v EU gostovanju k domačim cenam prišteli pribitke za opravljene storitve v višini:

 • 0,027 EUR na minuto odhodnega klica v Slovenijo oz. znotraj omrežij držav, za katere velja EU regulacija,
 • 0,00244 EUR na minuto dohodnega klica,
 • 0,005 EUR na poslani SMS,
 • 0,00185 EUR na poslani MMS,
 • 1,891 EUR na GB prenosa podatkov.

Pribitkov z naslova odsotnosti trajnih vezi in z naslova prekoračitve meje pravične rabe na paketu se ne seštevajo, ampak se obračunajo le pribitki zaradi odsotnosti trajnih vezi.

app qrcode

Preizkusi brezplačno!

Skeniraj QR kodo za prenos aplikacije.

icon number 116000

Evropska telefonska številka za prijavo pogrešanih otrok: 116000

icon number 112

Evropska telefonska številka za klic v sili: 112

icon number 113

Interventna številka policije za klice v sili: 113

Klici v sili se snemajo. Ob klicu posredujemo podatke o telefonski številki in lokaciji."